bannerbi

Perlaksanaan Sistem eDKICT Tahun 2018

Kakitangan PDTDTL Sahaja

Adalah dimaklumkan bahawa semua kakitangan jabatan ini di wajibkan menjawab kuiz eDKICT dan seterusnya menandatangani aku janji pematuhan DKICT bagi tahun 2018. Di pohon semua kakitangan melengkapkan eDKICT selewat-lewatnya pada 9 Februari 2018. Kerjasama anda amatlah diharapkan. Sekian terima kasih.

Layari link berikut untuk menjawab kuiz eDKICT 2018.

https://dkict.penang.gov.my