Dokumen Sebutharga

1. Dokumen Sebutharga PDTL/PP/SH/ICU/34/2019

KERJA-KERJA MEMBINA SEBUAH BENGKEL SEPARA TERBUKA UNTUK KEGUNAAN MENCONTENG BATIK D I SMK DATUK HAJI MOHAMED NOR AHMAD PULAU PINANG TERMASUK KERJA KERJA BERKAITAN.

Pelan

2. Dokumen Sebutharga PDTL/PP/SH/ICU/35/2019

KERJA-KERJA PENURAPAN JALAN SEMULA DI HADAPAN MAJLIS SUKAN NEGERI PULAU PINANG TERMASUK KERJA KERJA BERKAITAN

3. Dokumen Sebutharga PDTL/PP/SH/ICU/42/2019

KERJA-KERJA MELAPISMUKA JALAN SEDIADA DAN MEMBINA TAPAK LETAK KERETA BAHARU DI KAMPUNG SIREH, LENGKOK BURMA, PULAU TIKUS, PULAU PINANG.