Quit Rent Reduction Appeal

Adalah Dimaklumkan Bahawa Mulai Tahun 2009, Sebarang Permohonan Berkenaan Rayuan Pengurangan Cukai Tanah, Tunggakan Dan Denda Lewat Hendaklah Dikemukakan Kepada Pejabat Tanah Daerah Selewat-Lewatnya 31 Mac Tahun Berkenaan. Sebarang Permohonan Yang Dikemukakan Selepas Tarikh Tersebut Tidak Akan Diproses.

 

Tuan / Puan Juga Diingatkan, Sebarang Permohonan Unutk Mengembalikan Semula Wang Yang Telah Dibayar Tidak Akan Diproses.

 
Arahan :
Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian
Pulau Pinang
*SEBARANG PERTANYAAN LANJUT BOLEH DIAJUKAN TERUS KEPADA UNIT HASIL, PEJABAT TANAH DAERAH
*SETIAP PERMOHONAN DIKENAKAN BAYARAN YURAN PROSES SEBANYAK RM30.00 BAGI SETIAP HAKMILIK