bannerbi

Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

Ketua Pegawai Maklumat (CIO) bagi Pejabat Daerah Dan Tanah Daerah Timur Laut Pulau Pinang.

IMG 0284

Nama           
: Tuan Zulkifli Bin Long
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Telefon
: 04-6505320
No. Faks : 04-2616137

Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

a.  Membantu Y.B. Setiausaha Kerajaan Negeri dalam melaksanakan tugas - tugas yang melibatkan keselamatan ICT;
b.  Menentukan keperluan keselamatan ICT;
c. 

Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti

penyediaan Dasar Keselamatan ICT SUK Penang serta pengurusan risiko dan pengauditan;

d.  Bertanggungjawab ke atas perkara - perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT SUK Penang