bannerbm

BORANG PERMOHONAN BANTUAN UNTUK MENAMPUNG KOS PENDAFTARAN MEMASUKI KE INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM (IPTA) 2010

Senarai Institusi Pengajian Tinggi Awam Yang Layak

1.            Universiti Malaya (UM)

2.            Universiti Sains Malaysia (USM)

3.            Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

4.            Universiti Putra Malaysia (UPM)

5.            Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

6.            Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)

7.            Universiti Utara Malaysia (UUM)

8.            Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)

9.            Universiti Malaysia Sabah (UMS)

10.         Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)

11.         Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

12.         Universiti Teknologi MARA (UiTM)

13.         Universiti Malaysia Terengganu (UMT)

14.         Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)

15.         Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)

16.         Universiti Malaysia Pahang (UMP)

17.         Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)

18.         Universiti Darul Iman Malaysia (UDM)

19.         Universiti Malaysia Kelantan (UMK)

20.         Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)

  Muat Turun Borang