Perlaksanaan 5S

kp2

Zon Khidmat Pengurusan

kp3

Zon Khidmat Pengurusan

 pb1

Zon Pembangunan

pb4 

Zon Pembangunan

 tanah1-2

Zon Tanah 1

 tanah1-3

Zon Tanah 1

 tanah2-1

Zon Tanah 2

 tanah2-2

Zon Tanah 2

 tanah3-1

Zon Tanah 3

 tanah3-2

Zon Tanah 3