Up

Borang Umum

Borang 14a - Pindahmilik Tanah
Borang 14b - Pindahmilik Gadaian
Borang 15a - Pajakan Tanah
Borang 15b - Pajakan Kecil Tanah
Borang 15c - Penyerahan Balik Pajakan
Borang 16b - Gadaian
Borang 16n - Melepaskan Gadaian
Borang 17a - Pemberian Isemen
Borang 17c - Melepaskan Isemen
Borang 18a - Permohonan Untuk Membatalkan Pajakan
Borang 18c - Perakuan Pembayaran Yang Kena Dibayar Atas Gadaian
Borang 19b - Permohonan Untuk Memasukkan Kaveat Persendirian
Borang 19d - Permohonan Untuk Memasukkan Kaveat Pemegang Lien
Boang 19e - Permohonan Untuk Memasukkan Kaveat Amanah
Borang 19g - Notis Menarik Balik Kaveat Persendirian
Borang 19h - Permohonan Untuk Menyingkirkan Kaveat Persendirian
Borang 26A - Pemberitahuan Pertukaran Alamat
 
 
Powered by Phoca Download