Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan September 2014

Pencapaian Piagam Pelanggan Bahagian Khidmat Pengurusan

Bil

Jenis Perkhidmatan

Pencapaian

1

Memproses Pembayaran Bil dan Tuntutan (Dokumen Lengkap) Dalam Tempoh 5 Hari

100 %

2

Memberi Maklumbalas Terhadap Setiap Aduan dan Pertanyaan Dalam Tempoh 7 Hari Bekerja

100 %

3

Melaksanakan Sekurang-kurangnya 95% Daripada Kursus Pelan Operasi Latihan Pejabat Daerah Dan Tanah, Daerah Timur Laut

TB

Pencapaian Piagam Pelanggan Bahagian Pembangunan

Bil

Jenis Perkhidmatan

Pencapaian

1

Mengurus dan Memproses Tuntutan Pembayaran Projek-projek Yang Telah Siap (Dokumen Tuntutan Lengkap) Dalam Tempoh 5 Hari

100 %

2

Memproses Pembayaran Program Waris Warga Emas dan Program Anak Emas Dalam Tempoh 60 Hari Dari Tarikh Pengesahan Dalam Sistem i-Sejahtera

100 %

3

Memproses Penawaran Kerja Projek Pembangunan Fizikal (Bernilai Kurang Daripada RM 20,000) Dalam Tempoh Masa 21 Hari Dari Tarikh Surat Kuasa

100 %

Pencapaian Piagam Pelanggan Bahagian Pengurusan Tanah

Bil

Jenis Perkhidmatan

Pencapaian

1

Memproses dan Mengemukakan Permohonan Pembangunan Tanah ke Pejabat Tanah dan Galian Dalam Tempoh 100 Hari Bekerja

100 %

2

Memproses dan Mengemukakan Permohonan Pelupusan Tanah ke Pejabat Tanah dan Galian Dalam Tempoh 120 Hari Bekerja

100 %

3

Memproses Pembayaran Cukai Tanah dan Bukan Cukai Tanah Dengan Serta Merta

100 %

4

Mendaftarkan Suratcara Urusniaga dan Bukan Urusniaga (Yang Lengkap) Bagi Hakmilik Landed Melalui Sistem e-Tanah Dalam Tempoh 24 Jam

100%

5 Mendaftarkan Suratcara Urusniaga dan Bukan Urusniaga (Yang Lengkap) Bagi Hakmilik Strata Melalui Sistem e-Tanah Dalam Tempoh 75 Hari Bekerja 68%
6 Menyediakan Laporan Tanah Bagi Semua Jenis Permohonan Dalam Tempoh 15 Hari Bekerja 100%