bannerbm

Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Oktober 2017

Pencapaian Piagam Pelanggan Bahagian Pengurusan Daerah

Bil Jenis Perkhidmatan Pencapaian
1 Pembayaran Bil / Tuntutan Dalam Tempoh 3 Hari (Dokumen Lengkap) 100 %
2 Aduan Di Ambil Tindakan Dalam Tempoh 7 Hari Bekerja 100 %
3 Laman Web Rasmi PDTDTL Dikemaskini 2 Minggu Sekali 100 %

Pencapaian Piagam Pelanggan Bahagian Pembangunan

Bil Jenis Perkhidmatan Pencapaian
1 Menguruskan Segala Tuntutan Pembayaran Projek-projek Yang Telah Siap (Dokumen Tuntutan Lengkap) Dalam Tempoh 5 Hari 100 %
2 Memproses Dan Mendaftar Permohonan Bantuan Wang Sumbangan Kerajaan Negeri Di Dalam Sistem i-Sejahtera (Dengan Syarat Pemohon Memenuhi Syarat Dan Dokumen Lengkap) Dalam Tempoh 3 Hari 100 %
3 Siasatan Dan Pemberian Bantuan Segera Tabung Bencana TYT Kes-Kes Kecemasan (Bencana) (Sekiranya Layak) Dalam Tempoh 1 Hari 100 %

Pencapaian Piagam Pelanggan Bahagian Pengurusan Tanah

Bil Jenis Perkhidmatan Pencapaian
1 Memproses Semua Permohonan Tanah (Dokumen Lengkap) Dalam Tempoh 3 Bulan 100 %
2 Terima Bayaran Cukai Tanah, Hasil Tanah dan Lain-Lain Bayaran Dalam Bentuk Tunai, Cek, Pos Dan Kad Kredit Dalam Tempoh 1 Hari 100 %
3 Pendaftaran Suratcara Urusniaga PMT (Borang 14 A) Bagi Hakmilik Landed Dalam Tempoh 1 Hari 100 %