Piagam Pelanggan Bahagian Perundangan

Bil

Jenis Perkhidmatan

1

Mengemukakan Kronologi, Laporan Kes dan Deraf Afidavit dan Pandangan Undang-Undang ke Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri / Mahkamah Tinggi Dalam Tempoh 14 Hari Bekerja

2 Menyemak Deraf Notis, Perjanjian dan lain-lain dokumen undang-undang dalam tempoh 7 hari bekerja.