Piagam Pelanggan Bahagian Pentadbiran Tanah

 

Bil

Jenis Perkhidmatan

1

Memproses dan Mengemukakan  Permohonan Pembangunan Tanah ke Pejabat Tanah dan Galian Dalam Tempoh 120 Hari bekerja.

2

Memproses dan Mengemukakan  Permohonan Pelupusan Tanah ke Pejabat Tanah dan Galian Dalam Tempoh 120 Hari bekerja.

3

Memproses Penerimaan Bayaran Cukai Tanah dan Bukan Cukai Tanah Dalam Tempoh 1 Hari Bekerja.

4 Mendaftarkan Suratcara Urusniaga dan Bukan Urusniaga ( Yang Lengkap ) Bagi Hakmilik Landed Melalui Sistem e-Tanah Dalam Tempoh 24 Jam.
5 Mendaftarkan Suratcara Urusniaga dan Bukan Urusniaga ( Yang Lengkap ) Bagi Hakmilik Strata Melalui Sistem e-Tanah Dalam Tempoh 7 Hari Bekerja.
6 Menyediakan Laporan Tanah Bagi Semua Jenis Permohonan Dalam Tempoh 14 Hari Bekerja.