Borang Soal Selidik Kajian Kepuasan Pekerja Dalam Kalangan Warga Pejabat Daerah Dan Tanah Daerah Timur Laut Tahun 2016

Bahagian Khidmat Pengurusan (KP) sedang menjalankan kajian di atas dengan tujuan mengenal pasti sejauh mana kepuasan hati warga PDTDTL mengenai beberapa aspek kerja semasa di jabatan ini.  Sehubungan dengan itu,mohon kerjasama Tuan/Puan untuk menyatakan tahap kepuasan hati secara jujur dan ikhlas atau persetujuan ke atas beberapa kenyataan seperti terkandung di dalam borang soal selidik ini. Isi Borang Soal Selidik