PERINGATAN : BORANG PEMINJAMAN / PENGGUNAAN PERALATAN ICT

Hebahan Untuk Kakitangan PDTL Sahaja.

Adalah dimaklumkan bahawa jabatan ini telah menggunapakai Borang Peminjaman / Penggunaan Peralatan ICT untuk tujuan mesyuarat dan sebagainya sejak Januari 2010 selaras dengan Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan.

Sehubungan dengan itu adalah di ingatkan agar semua pegawai dan kakitangan dapat mengisi borang tersebut 3 hari sebelum tarikh penggunaan peralatan ICT dan dihantar kepada Penolong Pegawai Teknologi Maklumat. Permohonan pada saat-saat akhir atau permohonan yang tidak disertakan dengan borang tidak akan di layan. Borang Peminjaman / Penggunaan Peralatan ICT ini boleh diperolehi di bahagian masing-masing atau di muat turun dari laman web jabatan.

Sekian, terima kasih.