Dokumen Sebutharga

1. Dokumen Sebutharga PDTL/PP/SH/ICU/35/2019

KERJA-KERJA PENURAPAN JALAN SEMULA DI HADAPAN MAJLIS SUKAN NEGERI PULAU PINANG TERMASUK KERJA KERJA BERKAITAN

MEMBAIKI DAN MENAIKTARAF LONGKANG MEMBAIKI DAN MENAIKTARAF LONGKANG PADANG TAMAN SRI PINANG KADUN SUNGAI PINANG

2. Dokumen Sebutharga PDTL/PP/SH/ICU/44/2019
KERJA- KERJA BAIKPULIH DAN NAIKTARAF JETI DI TAN JETI SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN

3. Dokumen Sebutharga PDTL/PP/SH/ICU/47/2019
4. Dokumen Sebutharga PDTL/PP/SH/ICU/48/2019
5. Dokumen Sebutharga PDTL/PP/SH/ICU/49/2019
6. Dokumen Sebutharga PDTL/PP/SH/ICU/50/2019

Pelan

7. Dokumen Sebutharga PDTL/PP/SH/ICU/51/2019