BORANG PERMOHONAN PENERIMAAN WANG SUMBANGAN PROGRAM iSEJAHTERA SECARA EFT

 Bagi mendapatkan bayaran i-Sejahtera tahun 2020, penerima diminta untuk lengkapkan borang eft ini dan dikemukakan kepada Pejabat KADUN / Pejabat Daerah dan Tanah Daerah Timur Laut sebelum 30 Jun 2020.Jika penerima gagal berbuat demikian akan menyebabkan bayaran mereka dalam tahun semasa (2020) tidak diproses.