BORANG PERMOHONAN PENERIMAAN WANG SUMBANGAN PROGRAM iSEJAHTERA SECARA EFT

 Bagi mendapatkan bayaran i-Sejahtera tahun 2020, penerima diminta untuk lengkapkan borang eft ini dan dikemukakan kepada Pejabat KADUN / Pejabat Daerah dan Tanah Daerah Timur Laut sebelum 30 Jun 2020.Jika penerima gagal berbuat demikian akan menyebabkan bayaran mereka dalam tahun semasa (2020) tidak diproses.
 
BORANG PERMOHONAN PENERIMAAN WANG SUMBANGAN PROGRAM iSEJAHTERA SECARA EFT