SEMAKAN CUKAI TANAH ATAU CUKAI PETAK DI MANA-MANA KAUNTER PEJABAT DAERAH DI PULAU PINANG

Segala urusan semakan cukai tanah atau cukai petak di mana-mana kaunter Pejabat Daerah di Pulau Pinang, tuan/puan adalah diwajibkan untuk bawa bersama salinan hakmilik strata bagi memudahkan urusan semakan dan carian. Kerjasama daripada pihak tuan/puan amatlah dihargai. Sekian