Apa Itu 5S

APA ITU 5S & HASILNYA

5S ialah amalan pengurusan yang teratur dan melibatkan 5 komponen yang utama iaitu Sisih, Susun, Sapu, Seragam dan Setiasa Amal untuk menghasilkan satu persekitran tempat kerja yang bersih dan harmoni di samping meningkatkan kualiti dan produktiviti kerja dan perkhidmatan selaras dengan standard yang telah ditetapkan.

 

HASIL AMALAN 5S

      1.  Pengurangan Kos

 • Mengurangkan inventori
 • Menghalang salah letak peralatan dan perkakasan
 • Menghalang penggunaan bahan mentah dan lain-lain

      2.  Kecekapan

 • Mengurangkan penggunaan kawasan/tempat
 • Penghapusan pencarian peralatan dan pembaziran bahan mentah
 • Mempermudahkan kawalan

      3.  Penyelenggaraan

 • Mengekalkan dan meningkatkan keupayaan mesin, peralatan dan kemudahan-kemudahan yang ada
 • Mengurangkan pembaziran dan kadar kerosakan barangan

      4.  Kualiti

 • Meningkatkan produktiviti dan kualiti barangan atau perkhidmatan 

      5.  Keselamatan

 • Menghapuskan keadaan yang merbahaya
 • Memperbaiki keadaan tempat kerja
 • Menghapuskan tempat kerja yang mendatangkan kecederaan dan kemalangan
 • Mengurangkan kesilapan dan kecuaian
 • Mematuhi peraturan-peraturan

      6.  Motivasi

 • Perhubungan yang baik antara kakitangan
 • Membentuk disiplin yang baik
 • Membentuk semangat kerjasam dan kerja berkumpulan