Polisi 5S

 

Menzahir Dan Mengekalkan Prinsip 5S Yang Bertaraf Tinggi Dalam Organisasi Melalui Kerjasama Dan Disiplin Oleh Setiap Warga PDTTL.  Justeru, Kita Akan Mencapai :

•       Produktiviti Dan Kerja Yang Berkualiti

•       Menepati Masa Dan Kehendak Pelanggan Serta Stakeholder

•       Meningkatkan Penjimatan Dan Kecekapan Pengurusan Kewangan

•       Mewujudkan Persekitaran Yang Kondusif Dan Selamat

•       Melahirkan Warga PDTTL menjadikan Amalan 5S Budaya Kerja Berterusan