Objektif Zon

Zon Khidmat Pengurusan

Membudayakan Amalan 5S Bagi :

-         Mewujudkan Semangat Kerjasama, Setiakawan Dan Kerja Berpasukan

-         Meningkatkan Kualiti, Produktiviti, Kreativiti Dan Inovasi Di BKP.

-         Memupuk Disiplin Diri Di Tempat Kerja

-         Mengamalkan Sikap Berdikari Dan Bertanggungjawab Ke Atas Organisasi

 

Zon Pembangunan

Persekitaran kerja yang S.M.A.R.T

S          -           Sistematik

M          -          Mudah

A          -           Amalan

R          -           Realistik

T          -           Tercapai 

 

Zon Tanah 1

i)          Mempercepatkan Proses Pencarian Dokumen Hakmilik

ii)         Mewujudkan Suasana Yang Ceria Dan Kondusif

iii)        Melaksanakan Tugasan Berkaitan Dengan Hakmilik Dengan Telus Dan Amanah

 

Tanah 2

i)          Memperekayasakan Budaya Kerja Yang Positif Dan Inovatif

ii)         Meningkatkan Efisiensi Dalam Pencarian Fail

iii)        Memberi Perkhidmatan Yang Berkualiti Kepada Pelanggan

 

Zon Tanah 3

i)          Mewujudkan Suasana Kerja Yang Lebih  Selesa Terutama Di Kaunter

ii)         Memudahkan Pencarian Dokumen-Dokumen Yang Berkaitan

iii)        Memberi Perkhidmatan Berkualiti Kepada Pelanggan