Notis Hakcipta

Notis Hakcipta

 “Hakcipta Portal Rasmi Pejabat Daerah Dan Tanah, Daerah Timur Laut Pulau Pinang dan kandungannya yang termasuk maklumat, teks, imej, grafik, fail suara, fail video dan susunannya serta bahan-bahannya ialah kepunyaan Pejabat Daerah Dan Tanah, Daerah Timur Laut Pulau Pinang kecuali dinyatakan sebaliknya. Tiada mana-mana bahagian portal ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersil dalam apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada Pejabat Daerah Dan Tanah, Daerah Timur Laut Pulau Pinang. Produk-produk lain, logo dan syarikat atau organisasi yang tercatat di dalam portal ini adalah kepunyaan syarikat atau organisasi tersebut.”