Perkhidmatan Bahagian Khidmat Pengurusan

1. Urusan Pembayaran Bil Tuntutan Dan Pesanan Kerajaan

BilJenis Perkhidmatan
1.1Kemasukkan Data Bil Dan Pesanan Tempatan Ke Dalam Sistem Komputer (SPEKS). Kemukakan Untuk Semakan Dan Kelulusan.
 1.2 Penyediaan Baucer Bayaran, Semakan Dan Kelulusan Untuk Pembayaran Oleh Perbendaharaan.
1.3Maklumkan Status Pembayaran Kepada Pembekal Melalui eFas / eMaklum.

2. Permohonan Bantuan Yuran Pendaftaran Kemasukan Ke IPT

BilJenis Perkhidmatan
2.1Menerima  Dan Memproses Permohonan.
2.2Menyediakan Kertas Perakuan Kepada Jawatankuasa Bantuan Yuran Pendaftaran Kemasukan Ke IPT Untuk Keputusan.
2.3Menyediakan Baucar Bayaran Kepada Permohonan Yang Berjaya.

3. Permohonan Bantuan Tabung TYT

BilJenis Perkhidmatan
3.1Menerima Dan Memproses Permohonan Dan Laporan Daripada Penghulu Kawasan Bagi Bantuan Tabung TYT.
3.2Menyerahkan Wang Bantuan Kepada Mangsa Melalui Penghulu Kawasan.

4. Permohonan / Pembaharuan Lesen Penulis Surat Petisyen

BilJenis Perkhidmatan
4.1Menerima Dan Memproses Permohonan / Pembaharuan Lesen Penulis Surat Petisyen.
4.2Terima Bayaran Dan Serahkan Lesen Penulis Surat Petisyen Kepada Pemohon.

5. Pemulangan Deposit

BilJenis Perkhidmatan
5.1Menerima Dan Memperoses Pemohonan untuk Pemulangan Deposit.
5.2Menyediakan Baucer Bayaran.
5.3Maklumkan Status Pembayaran Kepada Pembekal Melalui eFas / eMaklum.