Perkhidmatan Bahagian Pembangunan

Jenis Perkhidmatan :


1. Permohonan Projek Kecil Luar Bandar

a) Peringkat Perancangan

BilJenis Perkhidmatan
1.1Menerima Permohonan Cadangan Projek Yang Lengkap. Rekod Dalam Fail Induk. Surat Akuan Terima Disampaikan Kepada Pemohon
1.2Menjalankan Siasatan Ke Atas Projek Yang Dipohon Dan Membuat Perakuan Kepada Pegawai Daerah.
1.3Terima Senarai Projek Yang Diperakukan Oleh Pegawai Daerah Dan Kemukakan Kepada Agensi Berkaitan (Persekutuan Atau Negeri) Untuk Pertimbangan.

b) Peringkat Pelaksanaan

BilJenis Perkhidmatan
1.1Menerima Surat Kuasa Arahan Pelaksanaan Projek Daripada Agensi Berkaitan. Direkodkan Dalam Fail Induk. Fail Projek Dibuka.
1.2Membuat Siasatan Penerima Projek Dan Penyediaan Spesifikasi Dan Anggaran Jabatan Bagi Projek RM20,000.00 Ke Bawah.
1.3Membuat Siasatan Penerima Projek Dan Penyediaan Spesifikasi Dan Anggaran Jabatan Bagi Projek Sebut Harga.
1.4Menyediakan Pelan Projek (Projek Baru) Jika Tidak Mempunyai Pelan Standard
1.5 Perlantikan Kontraktor Pelaksana Bagi Projek Bernilai RM20,000.00 Ke Bawah
1.6Sediakan Surat Tawaran, Dan Surat Setuju Terima Kepada Kontraktor Yang Dilantik.
1.7Terima Kembali Surat Setuju Terima Selepas 7 Hari. Menyedia Dan Menyerahkan Inden Kerja Kepada Kontraktor.

c) Peringkat Pembayaran

BilJenis Perkhidmatan
1.1Menerima Tuntutan Yang Lengkap Daripada Kontraktor Dan Membuat Pengesahan Siap Kerja.
1.2Menyediakan Baucar Bayaran Dan Kemukakan Kepada Agensi Berkaitan Untuk Pembayaran.

2. Penyediaan Laporan Tuntutan Tabung TYT

BilJenis Perkhidmatan
2.1Menerima Aduan.
2.2Membuat Siasatan Terhadap Kes Yang Diadukan.
2.3Sediakan Laporan Bencana Alam Dan Kemukakan Kepada Pegawai Daerah

3. Pengurusan Bayaran Elaun JKKK

BilJenis Perkhidmatan
3.1Menerima Borang Tuntutan Yang Lengkap Dari JKKK Dan Direkodkan. Semak Tuntutan. Surat Akuan Terima Disampaikan Kepada JKKK.
3.2Kemasukkan Data Tuntutan Dalam Sistem SPEKS. Kemukakan Untuk Semakan Dan Kelulusan.
3.3Penyediaan Baucer Bayaran, Semakan Dan Kelulusan Untuk Pembayaran. Kemukakan Kepada JKN.

4. Pengurusan Sebut Harga

BilJenis Perkhidmatan
4.1Menerima Surat Kuasa Dan Membuka Fail Projek
4.2Mengadakan Perbincangan Dan Siasatan Tapak Dengan Pelanggan Untuk Penyediaan Spesifikasi Projek.
4.3Menyediakan Spesifikasi Kerja Dan Dokumen Sebut Harga.
4.4Mempamerkan Notis Sebut Harga Di Papan Kenyataan.
4.5Adakan Lawatan Tapak Dan Mendaftar Kehadiran Kontraktor Serta Memberi Taklimat Projek Dan Serah Dokumen.
4.6Buka Peti Sebut Harga Dan Menyediakan Kertas Perakuan. Kemukakan Kepada Urusetia Jawatankuasa Sebut Harga.
4.7Terima Keputusan Jawatankuasa Sebut Harga Dan Keluarkan Surat Tawaran Dan Setuju Terima Kepada Kontraktor Yang Berjaya Selepas Tempoh Bantahan.
4.8Keluarkan Inden Kerja Dan Menyerahkan Kepada Kontraktor Selepas Menerima Surat Setuju Terima Daripada Kontraktor.