Perkhidmatan Unit Pembangunan Tanah

1. Permohonan Pecah Sempadan, Pecah Bahagian, Cantuman Tanah, Penyerahan dan Pemberimilikan Semula, Penyerahan Sebahagian Dan Penyerahan Keseluruhan Tanah

Bil

Tindakan / Proses

1.1

Terima Dan Rekod Jenis Permohonan Berkenaan Yang Lengkap. Buka Fail Dan Surat Akuan Terima Disampaikan Kepada Pemohon.

1.2

Charting dan  Menyediakan Laporan Tanah

1.3

Menyediakan Deraf Kertas Jawatankuasa Tanah Negeri

1.4

Menyemak dan Mengemaskini Deraf Kertas Jawatankuasa Tanah Negeri

1.5

Mengemukakan Kertas Jawatankuasa Tanah Negeri ke PTG

1.6

Terima Keputusan Dari PTG

1.7

Maklumkan  Keputusan Kepada Pemohon

 2. Permohonan Ubah Syarat, Jenis Kegunaan Tanah Dan Sekatan Kepentingan Tanah

Bil

Tindakan / Proses

2.1

Terima Dan Rekod Jenis Permohonan Berkenaan Yang Lengkap. Buka Fail Dan Surat Akuan Terima Disampaikan Kepada Pemohon.

2.2

Charting, Menyediakan Laporan Tanah dan Memohon Ulasan Dari Jabatan Teknikal

2.3

Menyediakan Deraf Kertas Jawatankuasa Tanah Negeri

2.4

Menyemak dan Mengemaskini Deraf Kertas Jawatankuasa Tanah Negeri

2.5

Mengemukakan Kertas Jawatankuasa Tanah Negeri ke PTG

2.6

Terima Keputusan Dari PTG

2.7

Maklumkan  Keputusan Kepada Pemohon

 3. Permohonan Mengeluarkan Daripada Kawasan Tanah Bukit Yang Di Wartakan, Kawasan Pengairan / Tadahan Dan Enakmen Air 1967

Bil

Tindakan / Proses

3.1

Terima Dan Rekod Jenis Permohonan Berkenaan Yang Lengkap. Buka Fail Dan Surat Akuan Terima Disampaikan Kepada Pemohon.

3.2

Charting, Menyediakan Laporan Tanah dan Memohon Ulasan Dari Jabatan Teknikal

3.3

Menyediakan Deraf Kertas Jawatankuasa Tanah Negeri

3.4

Menyemak dan Mengemaskini Deraf Kertas Jawatankuasa Tanah Negeri

3.5

Mengemukakan Kertas Jawatankuasa Tanah Negeri ke PTG

3.6

Terima Keputusan Dari PTG

3.7

Maklumkan  Keputusan Kepada Pemohon

 4.  Permohonan Pengesahan Pengecualian Water Enakmen Dan Status Tanah

Bil

Tindakan / Proses

4.1

Terima Dan Rekod Permohonan Dan Bayaran.

4.2

Menyemak Pelan di Standard Sheet dan Menyediakan Surat Pengesahan.

4.3

Menghantar Surat Pengesahan Kepada Pemohon

 5. Permohonan Pengambilan Tanah

Bil

Tindakan / Proses

5.1

Terima Dan Rekod Permohonan PengambilanTanah Yang Lengkap. Buka Fail Dan Surat Akuan Terima Disampaikan Kepada Pemohon.

5.2

Charting, Menyediakan Laporan Tanah dan Memohon Ulasan Dari Jabatan Teknikal

5.3

Menyediakan Deraf Kertas Jawatankuasa Tanah Negeri

5.4

Menyemak dan Mengemaskini Deraf Kertas Jawatankuasa Tanah Negeri

5.5

Mengemukakan Kertas Jawatankuasa Tanah Negeri ke PTG

5.6

Menerima Warta Dan Menghantar Notis Untuk Pendengaran Siasatan.   (Pendengaran Siasatan Selepas Tempoh 21 Hari Pengwartaan).

5.7

Menjalankan Siasatan (hearing) Dan Membuat Keputusan Ke Atas Pengambilan Tanah. Mengeluarkan Borang G kepada tuan punya tanah dan lain-lain pihak Berkepentingan

5.8

Bayaran Pampasan Disampaikan Kepada Penerima Pampasan Selepas Cek Bayaran Diterima Dari Agensi Pemohon