Perkhidmatan Unit Pelupusan Tanah

1. Permohonan Tanah Kerajaan

Bil

Tindakan / Proses

1.1

Terima Dan Rekod Permohonan Pemberian Milik Tanah Yang Lengkap. Buka Fail Dan Mengeluarkan Surat Akuan Terima Kepada Pemohon

1.2

Charting, Menyediakan Laporan Tanah dan Memohon Ulasan Dari Jabatan Teknikal

1.3

Menyediakan Deraf Kertas Jawatankuasa Tanah Negeri

1.4

Menyemak dan Mengemaskini Deraf Kertas Jawatankuasa Tanah Negeri

1.5

Mengemuka Kertas Jawatankuasa Tanah Negeri ke PTG

1.6

Terima Keputusan Dari PTG

1.7

Maklumkan  Keputusan Kepada Pemohon (Borang 5A)

 2. Lesen Pendudukan Sementara (LPS)

Bil

Tindakan / Proses

2.1

Terima Dan Rekod Permohonan LPS Yang Lengkap. Buka Fail Dan Mengeluarkan Surat Akuan Terima Kepada Pemohon

2.2

Charting, Menyediakan Laporan Tanah dan Memohon Ulasan Dari Jabatan Teknikal

2.3

Menyediakan Deraf Kertas Jawatankuasa Tanah Negeri

2.4

Menyemak dan Mengemaskini Deraf Kertas Jawatankuasa Tanah Negeri

2.5

Mengemuka Kertas Jawatankuasa Tanah Negeri ke PTG

2.6

Terima Keputusan Dari PTG

2.7

Maklumkan  Keputusan Kepada Pemohon

 3. Lesen Pendudukan Sementara (LPS) Jangka Pendek

Bil

Tindakan / Proses

3.1

Terima Dan Rekod Permohonan LPS Yang Lengkap. Buka Fail Dan Surat Akuan Terima Disampaikan Kepada Pemohon.

3.2

Charting dan Menyediakan Laporan Tanah

3.3

Menyediakan Deraf Kertas Perakuan Kelulusan

3.4

Semakan dan Kelulusan  Kertas  oleh Pentadbir Daerah (PTD)

3.5

Terima Keputusan PTD Dan Maklumkan Kepada Pemohon

 4. Lesen Pendudukan Sementara (LPS) Dan Permit

Bil

Tindakan / Proses

4.1

Terima Dan Rekod Permohonan LPS dan Permit Yang Lengkap. Buka Fail Dan Mengeluarkan Surat Akuan Terima Kepada Pemohon

4.2

Charting, Menyediakan Laporan Tanah dan Memohon Ulasan Dari Jabatan Teknikal

4.3

Menyediakan Deraf Kertas Jawatankuasa Tanah Negeri

4.4

Menyemak dan Mengemaskini Deraf Kertas Jawatankuasa Tanah Negeri

4.5

Mengemuka Kertas Jawatankuasa Tanah Negeri ke PTG

4.6

Terima Keputusan Dari PTG

4.7

Maklumkan  Keputusan Kepada Pemohon

 5. Permit Pengeluaran Bahan Batuan

Bil

Tindakan / Proses

4.1

Terima Dan Rekod Permohonan Permit Pengeluaran Bahan Batuan Yang Lengkap. Buka Fail Dan Mengeluarkan Surat Akuan Terima Kepada Pemohon

4.2

Charting, Menyediakan Laporan Tanah dan Memohon Ulasan Dari Jabatan Teknikal

4.3

Menyediakan Deraf Kertas Jawatankuasa Tanah Negeri

4.4

Menyemak dan Mengemaskini Deraf Kertas Jawatankuasa Tanah Negeri

4.5

Mengemuka Kertas Jawatankuasa Tanah Negeri ke PTG

4.6

Terima Keputusan Dari PTG

4.7

Maklumkan  Keputusan Kepada Pemohon

 6. Permit Ruang Udara (PRU)

Bil

Tindakan / Proses

5.1

Terima Dan Rekod Permohonan PRU Yang Lengkap. Buka Fail Dan Mengeluarkan Surat Akuan Terima Kepada Pemohon

5.2

Charting, Menyediakan Laporan Tanah dan Memohon Ulasan Dari Jabatan Teknikal

5.3

Menyediakan Deraf Kertas Jawatankuasa Tanah Negeri

5.4

Menyemak dan Mengemaskini Deraf Kertas Jawatankuasa Tanah Negeri

5.5

Mengemuka Kertas Jawatankuasa Tanah Negeri ke PTG

5.6

Terima Keputusan Dari PTG

5.7

Maklumkan  Keputusan Kepada Pemohon