Perkhidmatan Unit Hasil

1. Kutipan Hasil

BilJenis Perkhidmatan
1.1Terima Bayaran Hasil Cukai Tanah Dan Lain-Lain.
1.2Terima Bayaran Hasil Cukai Tanah Dan Lain-Lain Bayaran Bayaran Cek, Wang Pos Dan Kiriman Wang Melalui Pos.

2. Permohonan Salinan Sah Resit Cukai Tanah

BilJenis Perkhidmatan
2.1Permohonan Mendapat Salinan Sah Resit Cukai Tanah.

3. Permohonan Pertukaran Nama Dan Alamat Bil Cukai Tanah

BilJenis Perkhidmatan
3.1Terima Permohonan Pertukaran Nama Dan Alamat (Borang NA.2) Dengan Disertakan Salinan Hakmilik Dan Membuat Penyemakan Dan Pengemaskinian Maklimat Pemilik

4. Rayuan Pengurangan Cukai Tanah

BilJenis Perkhidmatan
4.1Terima Dan Rekod Permohonan Pengurangan Cukai Tanah. Buka Fail Dan Surat Akuan Terima Disampaikan Kepada Pemohon.
4.2Menyediakan Laporan Penolong Pegawai Tanah.
4.3Menyediakan Kertas MMP Pengurangan Cukai Tanah.
4.4Terima Keputusan Dari PTG Dan Maklum Kepada Pemohon

5. Permohonan Bayar Cukai Tanah Secara Ansuran.

BilJenis Perkhidmatan
5.1Terima Dan Rekod Permohonan Pengurangan Cukai Tanah Serta Buka Fail Dan Surat Akuan Terima Disampaikan Kepada Pemohon. Permohonan Disemak Dan Surat Jawapan Rasmi Serta Jadual Bayaran Ansuran Dikeluarkan Kepada Pemohon.