Fungsi

BAHAGIAN PENGURUSAN DAERAH

Mengurus Perkara Berkaitan Kewangan, Personel Dan Pentadbiran Pejabat Bagi Melicinkan Perlaksanaan Tugas Semua Bahagian Dan Anggota Pejabat Daerah Timur Laut.

BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAERAH

Merancang, Mengurus Dan Melaksanakan Projek-Projek Kecil Yang Tidak Melebihi RM200,000.00 Bagi Daerah Timur Laut Yang Diluluskan Oleh Kerajaan Persekutuan Dan Kerajaan Negeri Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Cekap Dan Berkesan.

BAHAGIAN PENGURUSAN TANAH

Menguruskan Semua Permohonan Tanah Yang Diterima Daripada Orang Awam Dan Agensi Kerajaan Dan Memungut Cukai Tanah Berdasarkan Peraturan Dan Undang-Undang Berkaitan Serta Merancang, Mentadbir Dan Menguatkuasakan Hal-Hal Berkaitan Tanah Di Daerah Timur Laut.

BAHAGIAN PERUNDANGAN

Memberi perkhidmatan dan nasihat perundangan yang berkualiti dan akan sentiasa bertindak mengikut perlembagaan dan undang-undang dengan cekap dan efisien.