Objektif

Bagi Merialisasikan Visi Dan Misi Yang Ditetapkan Maka Semua Warga Kerja PDTDTL Berjanji Untuk Bekerjasama Dan Komited Bagi Mencapai Objektif Berikut :Merancang, Menyelaras Dan Melaksanakan Semua Dasar, Program Dan Aktiviti Kerajaan Negeri Serta Kerajaan Persekutuan Diperingkat Daerah Dibawah Rancangan Malaysia Lima Tahun Dan Rancangan Tahunan Negeri Dengan Kerjasama Semua Jabatan/Agensi Bagi Memastikan Pembangunan Yang Seimbang Dan Sempurna.

 

  • Merancang, Menyelaras Dan Melaksanakan Semua Dasar, Program Dan Aktiviti Kerajaan Negeri Serta Kerajaan Persekutuan Diperingkat Daerah Dibawah Rancangan Malaysia Lima Tahun Dan Rancangan Tahunan Negeri Dengan Kerjasama Semua Jabatan/Agensi Bagi Memastikan Pembangunan Yang Seimbang Dan Sempurna.
  • Merancang, Menyelaras Dan Melaksanakan Semua Dasar, Program Dan Aktiviti Kerajaan Negeri Serta Kerajaan Persekutuan Diperingkat Daerah Bagi Projek Luar Bandar Dengan Kerjasama Semua Jabatan/Agensi Bagi Memastikan Peningkatakan Taraf Serta Kualiti Hidup.
  • Membangun Dan Mewujudkan Sistem Pengurusan Pentadbiran Tanah Yang Cekap Dan Berkesan Kearah Kemajuan, Kemakmuran Dan Keharmonian Rakyat Selaras Dengan Matlamat Dan Dasar Pembangunan Kerajaan Persekutuan Dan Negeri.
  • Mewujudkan Kepimpinan Peringkat Daerah Yang Berkesan Bagi Menjamin Keadaan Pentadbiran, Pembangunan, Keselamatan Dan Kemasyarakatan Yang Terus Stabil Serta Makmur.